Giải bài 3- Phần Trắc nghiệm- trang 40 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy ghép ý cột A với cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử.

Đề bài

Hãy ghép ý cột A với cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử.

Cột A

 

Cột B

1. Người Việt ở Đông Nam Á

 

a. Có ảnh hưởng đến hầu hết nền văn học các nước Đông Nam Á

2. Bia Ăng-co Bo rây là

 

b. phong tục lâu đời của các cư dân Đông Nam Á

3. Sử thi Ra-ma-y-a-na của người Ấn Độ cổ đại

 

c. Tấm bia cổ của người Khơ-me viết bằng chữ Phạn và chữ Khơ-me cổ

4. Đền Bô-rô-bu-đua

 

d. Được xây dựng từ thế kỉ VII đến X

5. Thờ cúng tổ tiên

 

e. kế thừa hệ thống chữ Hán của người Trung Quốc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 56, 57, 58 SGK 

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close