Giải bài 1- Phần Tự luận- trang 40 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Có hai nhóm học sinh tranh luận về văn hoá Đông Nam Á mà chưa phân định đúng sai. - Nhóm A thì khẳng định rằng: Văn hoá Đông Nam Á chỉ tiếp thu những thành tựu tử văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ chứ không có sự sáng tạo gì thêm. - Nhóm B thì khẳng định rằng: Văn hoá Đông Nam Á có nhiều giá trị riêng do các cư dân bản địa sáng tạo nên, đồng thời tiếp thu có chọn lọc một số thành tựu của văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu được mời làm trọng tài thì em sẽ ủng hộ ý kiến của nhóm nào? Vì sao?

Đề bài

Có hai nhóm học sinh tranh luận về văn hoá Đông Nam Á mà chưa phân định đúng sai.

- Nhóm A thì khẳng định rằng: Văn hoá Đông Nam Á chỉ tiếp thu những thành tựu từ văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ chứ không có sự sáng tạo gì thêm.

- Nhóm B thì khẳng định rằng: Văn hoá Đông Nam Á có nhiều giá trị riêng do các cư dân bản địa sáng tạo nên, đồng thời tiếp thu có chọn lọc một số thành tựu của văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ.

Nếu được mời làm trọng tài thì em sẽ ủng hộ ý kiến của nhóm nào? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 56, 57,58 SGK 

Lời giải chi tiết

Nếu được mời làm trọng tài thì em sẽ ủng hộ ý kiến của nhóm B. Vì:

- Các cư dân Đông Nam Á từ lâu đã có những tín ngưỡng của mình trước khi tiếp thu các tôn giáo từ Ấn Độ và Trung Quốc...

- Dựa trên hệ thống chữ cổ của người Ấn Độ sáng tạo ra chữ viết riêng của dân tộc mình,...

- Nhiều tác phẩm sử thi ở các quốc gia Đông Nam Á được phóng tác, mô phỏng theo nội dung của sử thi Ấn Độ (Ra-ma-y-a-na) chứ không hề sao chép y nguyên sử thi Ra-ma-y-a-na

hoctot.nam.name.vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close