Giải Bài 2.44 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm các tập B(8), B(12) và BC(8, 12).

Đề bài

Hãy tìm các tập B(8), B(12) và BC(8, 12).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+B(a) có dạng k.a(k \( \in N\))

+BC(a,b) là số vừa là bội của a, vừa là bội của b

Lời giải chi tiết

+) Nhân lần lượt 8 với các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;… ta được: 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72;… 

Do đó: B(8) = { 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72;…}

+) Nhân lần lượt 12 với các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; … ta được 0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; 84; …

Do đó B(12) = {0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; 84; …}

BC(8, 12) = {0; 24; 48; 72; …}

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close