Giải Bài 2.45 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm: a) Nếu 20 ⁝ a và 20 ⁝ b thì 20 là …….. của a và b; b) Nếu 30 là số tự nhiên nhỏ nhất mà 30 ⁝ a và 30 ⁝b thì 30 là ……… của a và b.

Đề bài

Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm:

a) Nếu 20 ⁝ a và 20 ⁝ b thì 20 là …….. của a và b;

b) Nếu 30 là số tự nhiên nhỏ nhất mà 30 ⁝ a và 30 ⁝b thì 30 là ……… của a và b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định nghĩa bội chung, bội chung nhỏ nhất

Lời giải chi tiết

a) Nếu 20 ⁝ a và 20 ⁝ b thì 20 là bội chung của a và b;

b) Nếu 30 là số tự nhiên nhỏ nhất mà 30 ⁝ a và 30 ⁝ b thì 30 là bội chung nhỏ nhất của a và b.

Lời giải hay

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close