Giải Bài 2.25 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm chữ số a để a)49a là số nguyên tố b)23a là hợp số

Đề bài

Tìm chữ số a để

a)\(\overline {49a} \) là số nguyên tố

b)\(\overline {23a} \) là hợp số

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tra bảng số nguyên tố

Lời giải chi tiết

Tra bảng số nguyên tố, ta được

a)      a= 1 hoặc a=9

b)      \(a \in \{ 0;1;2;4;5;6;7;8\} \)

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close