Giải Bài 2.27 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các số còn thiếu trong phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột sau đây:

Đề bài

Tìm các số còn thiếu trong phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột sau đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích các số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột

Lời giải chi tiết

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close