Giải Bài 2.31 trang 37 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số?a) 11. 12. 13 + 14. 15; b) 11. 13. 15 + 17. 19. 23

Đề bài

Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số?

a) 11. 12. 13 + 14. 15;

b) 11. 13. 15 + 17. 19. 23

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tổng nào chia hết cho 1 số khác 1 và chính nó thì là hợp số

+Áp dụng tính chất chia hết của một tổng

+Chú ý: Mọi số chẵn lớn hơn 2 đều là hợp số

Lời giải chi tiết

a) Vì 12 ⁝ 3 nên (11. 12. 13) ⁝ 3

         15 ⁝ 3 nên (14. 15) ⁝ 3

Do đó (11. 12. 13 + 14. 15) ⁝ 3 (tính chất chia hết của một tổng)

Vậy (11. 12. 13 + 14. 15) là hợp số.

b) Ta thấy: 11. 13. 15 là tích của 3 số lẻ nên là số lẻ

                   17. 19. 23 là tích của 3 số lẻ nên là số lẻ

Ta được (11. 13. 15 + 17. 19. 23) là số chẵn( tổng 2 số lẻ là 1 số chẵn)

Mà (11. 13. 15 + 17. 19. 23) > 2 nên (11. 13. 15 + 17. 19. 23) là hợp số.

Vậy (11. 13. 15 + 17. 19. 23) là hợp số.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close