Giải Bài 2.2 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm tất cả các ước số của 56.

Đề bài

Hãy tìm tất cả các ước số của 56.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia 56 cho lần lượt các số tự nhiên từ 1 đến 56. Nếu 56 chia hết cho số tự nhiên nào thì số đó là ước của 56

Lời giải chi tiết

Chia 56 cho lần lượt các số tự nhiên từ 1 đến 56 ta thấy 56 chia hết cho 1; 2; 4; 7; 8; 14; 28; 56.

Do đó các số 1; 2; 4; 7; 8; 14; 28; 56 là ước của 56

Vậy Ư(56) = {1; 2; 4; 7; 8; 14; 28; 56}.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close