Giải Bài 2.3 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm các bội số của 8 nhỏ hơn 100 và lớn hơn 50.

Đề bài

Hãy tìm các bội số của 8 nhỏ hơn 100 và lớn hơn 50.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân 8 với các số tự nhiên, kết quả nào nhỏ hơn 100 và lớn hơn 50 thì đó là số cần tìm

Lời giải chi tiết

Bội số của 8 có dạng \(a=8k( k \in N\)) nên a có thể là 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72; 80; 88; 96; 104;...

Bội số của 8 nhỏ hơn 100 và lớn hơn 50 là: 56; 64; 72; 80; 88; 96

Vậy bội số của 8 nhỏ hơn 100 và lớn hơn 50 là: 56; 64; 72; 80; 88; 96.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close