Giải Bài 1.5 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp M = {n| n là số tự nhiên nhỏ hơn 20 và n chia hết cho 5}. Viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Đề bài

Cho tập hợp M = {n| n là số tự nhiên nhỏ hơn 20 và n chia hết cho 5}. Viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Các số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

+ Các số tự nhiên nhỏ hơn 20 gồm 0; 1;2;3;4;….,18;19.

Lời giải chi tiết

Các số tự nhiên n nhỏ hơn 20 và chia hết cho 5 là 0; 5; 10; 15.

Vì M gồm các số tự nhiên n nhỏ hơn 20 và chia hết cho 5 nên M = {0; 5; 10; 15}

Vậy M = {0; 5; 10; 15}.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close