Giải Bài 1.39 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:a) 21. 4; b) 44. 25 c) 125. 56 d) 19. 8

Đề bài

Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

a) 21. 4;

b) 44. 25

c) 125. 56

d) 19. 8

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các thừa số thích hợp

Lời giải chi tiết

a) 21. 4 = 21. (2. 2) = (21.2). 2 = 42. 2 = 84

b) 44. 25 = (11. 4). 25 = 11. (4. 25) = 11. 100 = 1 100

c) 125. 56 = 125. (8.7) = (125. 8). 7 = 1 000. 7 = 7 000

d) 19. 8 = 19. (4. 2) = (19 . 4). 2 = 76. 2 = 152

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close