Giải Bài 1.44 trang 20 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 16cm; diện tích bằng a cm2. Tính chiều rộng của hình chữ nhật (là một số tự nhiên) nếu biết a là một số tự nhiên từ 220 đến 228.

Đề bài

Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 16cm; diện tích bằng a cm2. Tính chiều rộng của hình chữ nhật (là một số tự nhiên) nếu biết a là một số tự nhiên từ 220 đến 228.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là b (cm, b > 0, b ∈ N).

Biểu diễn diện tích qua chiều rộng và dùng điều kiện a là một số tự nhiên từ 220 đến 228 suy ra b

Lời giải chi tiết

Giả sử chiều rộng của hình chữ nhật là b (cm, b > 0, b ∈ N).

Diện tích của hình chữ nhật là: a = 16. b (cm2)

Mà theo đề bài, a là một số tự nhiên từ 220 đến 228 nên 220 ≤ a ≤ 228  hay 

220 ≤ 16b ≤ 228. Do đó: 220 : 16 ≤ b ≤ 228: 16

Phép chia 220: 16 = 13 (dư 12)

Phép chia 228: 16 = 14 (dư 4)

Vì b ∈ N nên b = 14 cm.

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 14cm.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close