Giải Bài 1.34 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu kilôgam gạo và ngô?

Đề bài

Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu kilôgam gạo và ngô?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta tính tổng số gạo và số ngô xe chở.

Lời giải chi tiết

Cách 1: 

Số kilôgam gạo xe ô tô chở là:

50.30 = 1 500 (kg)

Số kilôgam ngô xe ô tô chở là:

60.40 = 2 400 (kg)

Xe ô tô chở tất cả số kilôgam gạo và ngô là:

1 500 + 2 400 = 3 900 (kg)

Vậy xe ô tô chở tất cả 3 900 kg gạo và ngô.

Cách 2:

Xe ô tô chở tất cả số kilôgam gạo và ngô là:

50.30 + 60.40 = 3 900 (kg)

Vậy xe ô tô chở tất cả 3 900 kg gạo và ngô.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close