Giải Bài 1.26 trang 13 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngày 6/4/2020, Báo điện tử Khánh Hòa Online đưa tin: “Dịch bệnh Covid – 19 ở Việt Nam: Số ca nhiễm giảm dần trong những ngày gần đây”, kèm theo biểu đồ sau (số liệu tính đến 7h ngày 6/4/2020):Em hãy hình dung bên trái biểu đồ là tia số biểu diễn các số 0; 5; 10; 15 và 20. Trên từng cột có ghi số ca nhiễm dịch bệnh Covid - 19 ở Việt Nam trong mỗi ngày từ ngày 22/3 đến ngày 6/4. a) Hãy cho biết ngày nào có 5; 10; 15 ca nhiễm Covid – 19; b) Ngày nào có nhiều ca nhiễm Covid - 19 nhất? Ngày nào í

Đề bài

Ngày 6/4/2020, Báo điện tử Khánh Hòa Online đưa tin: “Dịch bệnh Covid – 19 ở Việt Nam: Số ca nhiễm giảm dần trong những ngày gần đây”, kèm theo biểu đồ sau (số liệu tính đến 7h ngày 6/4/2020):

Em hãy hình dung bên trái biểu đồ là tia số biểu diễn các số 0; 5; 10; 15 và 20. Trên từng cột có ghi số ca nhiễm dịch bệnh Covid - 19 ở Việt Nam trong mỗi ngày từ ngày 22/3 đến ngày 6/4.

a) Hãy cho biết ngày nào có 5; 10; 15 ca nhiễm Covid – 19;

b) Ngày nào có nhiều ca nhiễm Covid - 19 nhất? Ngày nào ít nhất?

c) Tại sao bài báo kết luận: “Dịch bệnh Covid - 19 ở Việt Nam: Số ca nhiễm giảm dần trong những ngày gần đây”?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Trục nằm ngang của biểu đồ biểu thị mốc thời gian

+Trục thẳng đứng của biểu đồ biểu thị số ca mắc Covid – 19, cột càng cao thì số ca mắc tương ứng trong ngày đó càng lớn

Lời giải chi tiết

a) Từ số liệu của biểu đồ trên, ta thấy:

+) Ngày có 5 ca nhiễm Covid - 19 là ngày 26/3

+) Ngày có 10 ca nhiễm Covid - 19 là ngày 23/3 và 3/4

+) Ngày có 15 ca nhiễm Covid - 19 là ngày 30/3

b) +) Vì ngày 22/3 có cột biểu đồ cao nhất nên ngày 22/3 có nhiều ca nhiễm Covid - 19 nhất (19 ca)

+) Vì ngày 6/4 có cột biểu đồ thấp nhất nên ngày 6/4 có ít ca nhiễm Covid - 19 nhất (0 ca)

c) Bài báo kết luận: “Dịch bệnh Covid - 19 ở Việt Nam: Số ca nhiễm giảm dần trong những ngày gần đây”là do trong bốn ngày liên tiếp gần đây, số ca nhiễm giảm dần là: 10; 3; 1; 0 (10 > 3 > 1 > 0)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close