Giải Bài 1.23 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mỗi điểm E, F, G trên hình 1.2 biểu diễn số nào?

Đề bài

Mỗi điểm E, F, G trên hình 1.2 biểu diễn số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên tia số gốc O, điểm biểu diễn số a là điểm cách gốc O một khoảng bằng a đơn vị

Lời giải chi tiết

Ta nhận thấy điểm 10 cách O hai khoảng chia nên mỗi khoảng chia tương ứng với 5 đơn vị

+) Điểm E cách O bốn khoảng chia nên điểm E biểu diễn số 20

+) Điểm F cách O bảy khoảng chia nên điểm F biểu diễn số 35

+) Điểm G cách O chín khoảng chia nên điểm G biểu diễn số 45.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close