Giải bài 1 trang 52 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Đất là b) Nhân tố tác động chủ yếu đến quá trình hình thành độ phì của đất là c) Nhận định nào dưới đây không đúng đối với quá trình hình thành đất? d) Dựa vào thành phần nào trong đất để xác định đất ẩm hay khô? e) Nhóm đất nào dưới đây được coi là nhóm đất tốt nhất?

Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

a) Đất là

A. lớp mùn có màu nâu xám, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng phát triển.

B. lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì.

C. lớp vật liệu vụn bở, có thành phần phức tạp ở phía trên lục địa và bề mặt đáy đại dương.

D. lớp vật chất có được từ quá trình phân hủy các loại đá.

b) Nhân tố tác động chủ yếu đến quá trình hình thành độ phì của đất là

A. đá mẹ.

B. địa hình.

C. khí hậu.

D. sinh vật.

c) Nhận định nào dưới đây không đúng đối với quá trình hình thành đất?

A. Địa hình ảnh hưởng đến độ dày chủ yếu của tầng đất và độ phì của đất.

B. Đá mẹ ảnh hưởng đến màu sắc của đất.

C. Khí hậu ảnh hưởng đến chiều hướng phát triển của đất.

D. Thời gian quyết định đến màu sắc của đất.

d) Dựa vào thành phần nào trong đất để xác định đất ẩm hay khô?

A. Rễ cây và không khí.

B. Nước.

C. Không khí và nước.

D. Mùn.

e) Nhóm đất nào dưới đây được coi là nhóm đất tốt nhất?

A. Đất pốt-dôn.

B. Đất đen thảo nguyên ôn đới.

C. Đất đỏ vàng nhiệt đới.

D. Đất đài nguyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đất là lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa và các đảo, được đặc trưng bởi độ phì.

b) Địa hình (đặc biệt là độ cao và độ dốc) ảnh hưởng tới độ dày của tầng đất và độ phì của đất.

c) Thời gian: trong cùng một điều kiện hình thành như nhau, nơi có thời gian hình thành đất lâu hơn, sẽ có tầng đất dày hơn.

d) Dựa vào nước trong đất để xác định đất ẩm hay khô.

e) Đất đen thảo nguyên ôn đới giàu mùn, có màu đen đặc trưng và là loại đất tốt nhất thế giới.

Lời giải chi tiết

a) B. lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì.

b) B. địa hình.

c) D. Thời gian quyết định đến màu sắc của đất.

d) B. Nước.

e) B. Đất đen thảo nguyên ôn đới.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close