Giải bài 1 trang 17 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành sơ đồ chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất vào vở.

Đề bài

Hãy hoàn thành sơ đồ chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất vào vở.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 1 SGK trang 118 để hoàn thành sơ đồ vào vở:

Hình 1: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

Lời giải chi tiết

Học sinh tự hoàn thiện sơ đồ chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất vào vở của mình theo hình 1.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close