Giải bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 38 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Các tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á đã dung hợp với tôn giáo nào từ Ấn Độ và Trung Quốc? A. Ấn Độ giáo và Thiên Chúa giáo. B. Phật giáo và Thiên Chủa giáo. C. Ấn Độ giáo và Phật giáo. D. Ấn Độ giáo và Hói giáo.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy xác định phương án đúng.

1.1

Các tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á đã dung hợp với tôn giáo nào từ Ấn Độ và Trung Quốc?

A. Ấn Độ giáo và Thiên Chúa giáo.

B. Phật giáo và Thiên Chúa giáo.

C. Ấn Độ giáo và Phật giáo.

D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 56 SGK để trả lời

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Các tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á đã dung hợp với Ấn Độ giáo và Phật giáo.


HocTot.Nam.Name.Vn

1.2

Chữ viết của người Chăm có nguồn gốc từ loại văn tự nào?

A. Chữ tượng hình.                         B. Chữ Phạn.

C. Chữ hình nêm.                           D. Chữ tượng ý.

Phương pháp giải:

Đọc thêm các tài liệu tham khảo

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Chữ viết của người Chăm có nguồn gốc từ chữ Phạn.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.3

Tác phẩm văn học nào của Ấn Độ cổ đại có ảnh hường rộng khắp ở nhiều nước Đông Nam Á?

A. Ra-ma-y-a-na.                              B. Ma-ha-bha-ra-ta.

C. Sơ-cun-tơ-la                                 D. Vê-đa.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 57 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Ra-ma-y-a-na là tác phẩm văn học của Ấn Độ cổ đại có ảnh hường rộng khắp ở nhiều nước Đông Nam Á.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.4

Đền Bô-rô-bu-đua ngày nay thuộc quốc gia nào?

A. Việt Nam.                              B. In-đô-nê-xi-a.

C. Thái Lan.                               D. Cam-pu-chia.

Phương pháp giải:

Tìm kiếm thông tin qua sách báo hoặc Internet

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Đền Bô-rô-bu-đua ngày nay thuộc In-đô-nê-xi-a.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.5

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á chịu ảnh hưởng đệm nét của tôn giáo nào?

A. Ấn Độ giáo, Phật giáo.

B. Phật giáo, Thiên Chúa giáo.

C. Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo.

D. Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo.

Phương pháp giải:

Dựa vào mục III, trang 58 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á chịu ảnh hưởng đệm nét của Ấn Độ giáo, Phật giáo.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.6

Ý nào dưới đây không phải nhận định đúng về văn hoá Đông Nam Á?

A. Các tín ngưỡng bản địa đã dung hợp với tôn giáo từ bên ngoài du nhập vào khu vực như Ấn Độ giáo, Phật giáo.

B. Các cư dân Đông Nam Á không có chữ viết riêng mà sử dụng chữ viết của người Ấn Độ, người Trung Quốc.

C. Văn học Ấn Độ ảnh hướng rất mạnh mê đến văn học các nước Đông Nam Á,

D. Kiến trúc đền - núi là kiểu kiến trúc Ấn Độ giáo tiêu biểu ở Đông Nam Á.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 57 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Các cư dân Đông Nam Á không có chữ viết riêng mà sử dụng chữ viết của người Ấn Độ, người Trung Quốc.

=> Các cư dân Đông Nam Á đã tạo ra chữ viết riêng nhờ dựa vào hệ thống chữ cổ của người Ấn Độ và Trung Quốc. 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close