Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 3 Explore Our World - Đề số 5

Look and complete the words. Match. Choose the correct answer. Reorder the words to make correct sentences.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Look and complete the words. 

II. Match. 

III. Choose the correct answer.

1. Our arms are ________.

A. strong

B. straight

C. round

2. She can _______. 

A. running

B. runs

C. run

3. People wear special ______ on special days.

A. toys

B. clothes

C. closet 

4. I share my ______ with my friends.

A. toys

B. body

C. closet 

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. have/ teddy/ I/ a/ bear

_________________________________________.

2. has/ arms/ My/ strong/ robot

_________________________________________.

3. blue/ a/ I’m/ shirt/ wearing  

_________________________________________.

4. chicken/ you/ want/ Do/ some   

_________________________________________?

-------------------THE END-------------------

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn HocTot.Nam.Name.Vn

I. Look and complete the words.   

1. bike

2. cookies

3. hanger

4. walk

5. shelf

II. Match.

1 – c

2 – a

3 – d

4 – e

5 – b

III. Choose the correct answer.  

1. A

2. C

3. B

4. A

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. I have a teddy bear.

2. My robot has strong arms.

3. I’m wearing blue shirt.

3. Do you want some chicken?

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Look and complete the words.   

(Nhìn và hoàn thành các từ.)

1. bike (n): xe đạp

2. cookies (n): bánh quy

3. hanger (n): móc treo đồ  

4. walk (v): đi bộ   

5. shelf (n): kệ, giá để đồ    

II. Match.

(Nối.)  

1 – c

I want a ball. (Tôi muốn một quả bóng.)

2 – a

There is some milk. (Có một ít sữa.)

3 – d

She has straight hair. (Cô ấy có mái tóc thẳng.)

4 – e

There are some apples. (Có vài quả táo.)

5 – b

Are these your drums? (Đây là những cái trống của cậu sao?)

III. Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng.)

1. A

strong (adj): mạnh khỏe

straight (adj): thẳng

round (adj): tròn

Our arms are strong. (Cánh tay của chúng mình rất khỏe.)

2. C

Cấu trúc nói xem ai đó có thể làm gì:

S + can + động từ nguyên thể.

She can run. (Cô ấy có thể chạy.)

3. B

toys (n): đồ chơi

clothes (n): quần áo

closet (n): tủ quần áo

People wear special clothes on special days.

(Người ta mặc những trang phục đặc biệt vào những ngày đặc biệt.)

4. A

toys (n): đồ chơi

body (n): cơ thể

closet (n): tủ quần áo

I share my toys with my friends.

(Tôi chia sẻ đồ chơi của mình với bạn bè.)

V. Reorder the words to make correct sentences.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng.)

1. I have a teddy bear. (Tôi có một con gấu bông.)

2. My robot has strong arms. (Người máy của tôi có một đôi tay khỏe.)

3. I’m wearing blue shirt. (Tôi đang mặc một cái áo sơ mi màu xanh dương.)

3. Do you want some chicken? (Bạn có muốn chút thịt gà không?)

close