Đề số 2 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 12

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 12

Đề bài

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4:

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. 

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn...

(Trích Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh)

Câu 1: Đoạn văn trên viết theo phong cách ngôn ngữ nào?

Câu 2: Nghệ thuật đặc sắc của đoạn văn trên? Nêu tác dụng của nghệ thuật ấy? 

Câu 3: Từ nội dung đoạn văn anh chị suy nghĩ về tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta (Viết đoạn văn khoảng 5-7 dòng)

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Câu 2:

- Nghệ thuật: Điệp từ “chúng”, lặp cú pháp câu, biện pháp liệt kê.

- Cách sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh: "tắm", "bể máu", "dã man", "tiêu điều", "xơ xác", "ngóc",…

- Cách đưa dẫn chứng chân thực, linh hoạt:

+ Vừa kể vừa luận tội: “Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết”.

+ Vừa kể vừa phân tích âm mưu và hậu quả: “Chúng bóc lột nhân dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều”.

- Tác dụng: Nhấn mạnh, tạo sự ám ảnh về tội ác của thực dân Pháp gây ra cho nhân dân ta. Hồ Chí Minh đang vạch trần luận điệu xảo trá của bọn chúng trước dư luận quốc tế. Thực dân Pháp nói có công khai hóa văn minh cho Việt Nam nhưng thực chất là đi xâm lược, đàn áp, bóc lột nhân dân ta.

Câu 3:  

Học sinh trình bày theo suy nghĩ riêng nhưng phải hợp lý, thuyết phục.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close