Đề số 6 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 12

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 12

Đề bài

Đề bài:

1. Nêu hoàn cảnh sáng tác của Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh

2. Việc trích dẫn bản Tuyên ngôn Độc lập (1776) của nước Mỹ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp trong phần mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa gì?

Lời giải chi tiết

1. Hoàn cảnh sáng tác:

- Thế giới: Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, Nhật đầu hàng Đồng minh

- Trong nước: Cả nước nổi dậy giành chính quyền thắng lợi

+ Ngày 26/8/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 2/9/1945: Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đọc bản Tuyên ngôn độc lập

2. Ý nghĩa:

- Là lời của tổ tiên người Mỹ và Pháp: phù hợp với đối tượng hướng đến của bản tuyên ngôn (Mỹ và Pháp)

- Hai bản tuyên ngôn là chân lý bất hủ của nhân loại.

→ Dùng cách lập luận “gậy ông đập lưng ông” để bác bỏ luận điệu xâm lược và ngăn chặn âm mưu tái xâm lược của Pháp và Mỹ.

→ Dùng lập luận so sánh: đặt vai trò cách mạng Việt Nam ngang hàng với cách mạng Pháp và Mỹ.

→ Dựa vào chân lý bất hủ của hai bản tuyên ngôn để đưa ra chân lý mới: tự do độc lập của mọi dân tộc, trong đó có Việt Nam.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close