Đề số 3 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 12

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 12

Đề bài

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Những đường Việt Bắc của ta

Đêm đêm rầm rập như là đất nung

Quân đi điệp điệp trùng trùng

Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan

(Trích Việt Bắc – Tố Hữu)

Câu 1: Hãy cho biết nội dung chính của đoạn thơ.

Câu 2: Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ và nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật đó.

Câu 3: Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 dòng) nêu suy nghĩa của anh/chị về lòng yêu nước của thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

- Khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong chiến đấu với khí thế hào hùng, sục sôi, khẩn trương.

- Hình ảnh bộ đội ta hành quân ra trận.

Câu 2:

Nghệ thuật:

- Các động từ mạnh: "rầm rập", "rung", "bật" tạo thành những chuyển rung dữ dội, thể hiện sức mạnh của cuộc kháng chiến

- Các từ láy: "đêm đêm", "điệp điệp", "trùng trùng" thể hiện khí thế mạnh mẽ không có gì ngăn cản nổi

- Biện pháp cường điệu Bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay”, thể hiện sức mạnh của thời đại, của ý chí tiêu diệt giặc, của tinh thần đoàn kết có thể làm nên những điều tưởng chừng như không thể.

Câu 3:

Học sinh nêu suy nghĩ riêng của bản thân. Trình bày đúng hình thức của đoạn văn, hợp lý, thuyết phục.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close