• Tuần 13

  Tham gia trò chuyện về chủ đề "Tự học, tự làm" Lắng nghe các bạn chia sẻ về việc tự học, tự làm ở trường và ở nhà

  Xem lời giải
 • Tuần 14

  Nghe thầy cô: - Giới thiệu về các hoạt động tại thư viện - Hướng dẫn lập kế hoạch đọc sách cá nhân Suy nghĩ và đăng kí thời gian tham gia tiết hoạt động của lớp tại thư viện

  Xem lời giải
 • Tuần 15

  Giao lưu với các chú bộ đội để học tập, tự chủ, sẵn sàng đối mặt với khó khăn

  Xem lời giải
 • Tuần 16

  Tham gia giới thiệu sách bằng hình thức kể chuyện, diễn tiểu phẩm,.. Hưởng ứng phong trào xây dựng Tủ sách lớp học

  Xem lời giải