Câu hỏi mục 1 trang 5 SGK Địa lí 4

Quan sát hình 1, 2, rồi chỉ vị trí Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trên từng hình.

Đề bài

Quan sát hình 1, 2, rồi chỉ vị trí Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trên từng hình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vị trí Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trên hình 1, 2.

Lời giải chi tiết

Vị trí Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn:

- Hình 1:

- Hình 2:

close