Câu hỏi 3 trang 7 SGK Địa lí 4

Kể một vài đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hình 3.

Đề bài

Kể một vài đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hình 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bản đồ hình 3, đọc bảng chú giải để biết các đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ.

Lời giải chi tiết

Các đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hình 3: sông, hồ, mỏ than, mỏ dầu, mỏ sắt, mỏ apatit, mỏ bô xít, thủ đô, thành phố và biên giới quốc gia.

close