Câu 4 trang 6 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 4 trang 6 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 2, trang 70 SGK, hãy viết kí hiệu và tên 5 mỏ khoáng sản.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close