Bài 41 trang 80 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 80 SGK Toán 8 tập 2. Tìm dấu hiệu nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.

Đề bài

Tìm dấu hiệu nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác thường.

Lời giải chi tiết

- Nếu cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân này tỉ lệ với cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

- Nếu hai tam giác cân có hai góc ở đỉnh bằng nhau thì hai tam giác cân đồng dạng.

- Nếu góc ở đáy của tam giác cân này bằng góc ở đáy của tam giác cân kia thì hai tam giác cân đó đồng dạng.

Nam.Name.Vn

list
close