Giải bài 3 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8

Giải bài 3 trang 28 tập bản đồ Địa lí 8, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất: - Tài nguyên biển của nước ta có:

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất:

- Tài nguyên biển của nước ta có:

☐ Nhiều loại khoáng sản.

☐ Nguồn muối vộ tận.

☐ Thủy hải sản phong phú.

☐ Tất cả các ý trên.

- Tài nguyên biển hiện nay của nước ta là:

☐ Vô cùng phong phú.

☐ Một số tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt.

☐ Có những tài nguyên có thể phục hổi được.

☐ Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tài nguyên biển - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Tài nguyên biển của nước ta có:

☐ Nhiều loại khoáng sản.

☐ Nguồn muối vộ tận.

☐ Thủy hải sản phong phú.

☒ Tất cả các ý trên.

- Tài nguyên biển hiện nay của nước ta là:

☐ Vô cùng phong phú.

☐ Một số tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt.

☐ Có những tài nguyên có thể phục hổi được.

☒ Tất cả các ý trên.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 2 trang 28 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào hình 24.3 trong SGK, hãy cho biết: - Dòng biển mùa đông chảy theo hướng nào. Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa đông. Vì sao lại có dòng biển chảy theo hướng đó?

  • Giải bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, hãy cho biết: - Biển Đông được bao bọc bởi những bán đảo, quần đảo và đảo nào.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close