• Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 1 trang 7 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào các hình 4.1 và 4.2 trong SGK và kết hợp với kiến thức đã học, em hãy: - Vẽ các hướng gió chính theo mùa vào hai lược đồ trên ở các khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

    Xem lời giải