• Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 1 trang 31 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào hình 24.1 trong SGK, em hãy: - Kể tên hai vịnh lớn ở biển Đông. - Kể tên hai quần đảo lớn nhất nước ta. Cho biết từng quần đảo thuộc huyện, tỉnh nào.

    Xem lời giải
  • Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 2 trang 31 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào lược đồ “Khoáng sản Việt Nam”ở bài trước, em hãy cho biết các khoáng sản boxit, đồng thường nằm gần nguồn dự trữ năng lượng nào. Dẫn chứng tên của nguồn dự trữ năng lượng ở gần các khoáng sản trên.

    Xem lời giải