Giải bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 8

Giải bài 3 trang 20 tập bản đồ Địa lí 8, Hãy nêu những thành tựu về sự hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội của các nước ASEAN trong những năm gần đây.

Đề bài

Hãy nêu những thành tựu về sự hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội của các nước ASEAN trong những năm gần đây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức thành tựu của ASEAN

Lời giải chi tiết

- 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực khá cao.

- Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt quốc gia có sự thay đổi nhanh chóng.

- Nhiều đô thị của các nước thành viên đã dần tiến kịp trình độ đô thị của các nước tiên tiến.

- Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Loigiahay.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close