• Bài 1, 2, 3, 4 trang 45

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Định nghĩa về lao động đang có những ý kiến khác nhau: a) Lao động là hoạt động có mục đích của con người tạo ra nguồn thu nhập ....

  Xem lời giải
 • Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 46

  Giải bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trang 46 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em, công dân có nghĩa vụ gì đối với lao động: a)Tuân theo nội quy lao động ....

  Xem lời giải
 • Bài 10, 11, 12, 13 trang 47

  Giải bài tập 10, 11, 12, 13 trang 47 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Nhà trường phân công lớp 9A lau bàn ghế trong lớp. Một số bạn để nghị lấy quỹ lớp để thuê người làm ....

  Xem lời giải