Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

Nhiều vùng trên Trái Đất đang ngày một suy thoái, rất cẩn có biện pháp để khôi phục và gìn giữ. Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là bào vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.

Nhiều vùng trên Trái Đất đang ngày một suy thoái, rất cần có biện pháp để khôi phục và gìn giữ. Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng. Đó là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiễm và cạn kiệt nguồn tài nguyên.

Mỗi quốc gia cần có biện pháp khôi phục môi trường và bảo vệ thiên nhiên để phát triển bền vững.

Sơ đồ tư duy Khôi phục và giữ gìn thiên nhiên hoang dã:

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close