Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Các cạnh đối của tứ giác ABCD trên hình 66 có gì đặc biệt ?

Đề bài

Các cạnh đối của tứ giác \(ABCD\) trên hình \(66\) có gì đặc biệt ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, tính chất hình thang.

Lời giải chi tiết

\(\widehat A + \widehat D = {70^o} + {110^o} = {180^o}\)

Mà \(\widehat A \) và \( \widehat D\) ở vị trí trong cùng phía nên \(AB//CD\)

\(\widehat C + \widehat D = {70^o} + {110^o} = {180^o}\)

Mà \(\widehat C \) và \( \widehat D\) ở vị trí trong cùng phía nên \(AD//BC\)

Do đó \(ABCD\) là hình thang có hai cạnh bên song song

Suy ra tứ giác \(ABCD\) có các cạnh đối song song và bằng nhau.

(Nhận xét trang \(70\) SGK Toán 8 Tập 1: Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau)

 Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 7. Hình bình hành
list
close