Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 117 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 117 SGK Toán 8 Tập 2. Cắt từ tấm bìa cứng thành các hình như ở hình 118

Đề bài

Cắt từ tấm bìa cứng thành các hình như ở hình 118 rồi gấp lại để có những hình chóp đều.

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Học sinh vẽ và thực hành gấp.

Nam.Name.Vn

list
close