Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1. Chứng minh rằng tứ giác ABCD trên hình 100 cũng là một hình bình hành.

Đề bài

Chứng minh rằng tứ giác \(ABCD\) trên hình \(100\) cũng là một hình bình hành.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành là hình có các cạnh đối bằng nhau.

Lời giải chi tiết

\(ABCD\) có các cặp cạnh đối bằng nhau \(⇒ ABCD\) là hình bình hành.

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 11. Hình thoi
list
close