Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2. Dựa vào thứ tự giữa căn 2 và 3, hãy so sánh ...

Đề bài

Dựa vào thứ tự giữa \(\sqrt 2\) và \(3\), hãy so sánh \(\sqrt 2+2\) và \(5\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của bất đẳng thức:

\(a<b\) thì \(a+c<b+c\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\sqrt 2  < 3\)

Theo tính chất của bất đẳng thức, ta cộng \(2\) vào hai vế bất đẳng thức \(\sqrt 2  < 3\) ta suy ra:

\(\sqrt 2  + 2 < 3 + 2\)

Do đó: \(\sqrt 2  + 2 < 5\)

Nam.Name.Vn

list
close