Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2. So sánh -2004+(-777) và -2005+(-777) mà không tính giá trị từng biểu thức.

Đề bài

So sánh \(-2004+(-777)\) và \(-2005+(-777)\) mà không tính giá trị từng biểu thức.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của bất đẳng thức:

\(a>b\) thì \(a+c>b+c\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(-2004>-2005\) 

Theo tính chất của bất đẳng thức, ta cộng \((-777)\) vào hai vế bất đẳng thức \(-2004>-2005\) ta suy ra:

\(-2004+(-777)>-2005+(-777)\)

Nam.Name.Vn

list
close