Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Con hổ có nghĩa

Truyện “Con hổ có nghĩa” thuộc loại truyện hư cấu, truyện nhằm đề cao ân nghĩa trong đạo lí làm người

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Tóm tắt 1:

Một bà đỡ họ Trần người huyện Đông Triều một đêm hổ cõng vào rừng đỡ đẻ cho hổ cái. Sau đó, hổ đực đào lên một cục bạc biếu bà. Nhờ có cục bạc đó, bà sống qua được năm mất mùa đói kém. Bác tiều ở huyện Lạng Giang một lần giúp một con hổ lấy chiếc xương bị hóc, được hổ biếu một con nai tạ ơn. Khi bác tiều mất, hổ đến viếng. Mỗi lần giỗ bác tiều, hổ đều mang dê hoặc lợn đến biếu gia đình.

Tóm tắt 2:

Một đêm nọ, bà đỡ họ Trần ở huyện Đông Triều bị hổ cõng vào rừng đỡ đẻ cho hổ cái và được nó báo đáp bằng một cụm bạc. Một bác tiều khác ở huyện Lạng Giang vì giúp con hổ lấy chiếc xương bị hóc mà nó đã biếu bác một con nai tạ ơn. Sau khi bác mất, nó đến viếng và mỗi lần đến giỗ nó đều mang dê hoặc lợn đến.

Tóm tắt 3:

Văn bản kể về hai câu chuyện giữa người với hổ được lưu truyền thể hiện sự biết ơn của loài hổ. Câu chuyện thứ nhất về bà đỡ họ Trần ở Đông Triều. Vì giúp đỡ đẻ cho hổ cái mà được hổ đực biếu một cục bạc giúp sống qua mùa đói kém. Câu chuyện thứ hai là về một bác tiều ở Lạng Giang, bác đã giúp lấy chiếc xương bị hóc trong miệng hổ mà được nó báo ơn bằng thức ăn nhiều năm. Sau khi bác mất, nó đến viếng mà mỗi năm đến ngày giỗ, nó lại mang lợn hoặc dê đến cho gia đình.

Bố cục

- Phần 1 (từ đầu đến “bà nhờ có số bạc ấy mà sống qua được”): Câu chuyện của con hổ với bà Trần

- Phần 2 (còn lại): Câu chuyện của con hổ với bác tiều phu

Nội dung chính

Truyện “Con hổ có nghĩa” thuộc loại truyện hư cấu, truyện nhằm đề cao ân nghĩa trong đạo lí làm người

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close