Thu hoạch - Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

Cấu trúc không gian của ADN:...

Đề bài

Thu hoạch - Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

Vẽ hình 15 trong SGK vào vở thực hành 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Giải bài 20 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

 Cấu trúc không gian của ADN: 

      - ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song quấn đều quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ.

      - Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô tạo thành cặp theo nguyên tắc bổ sung A – T ; G – X và ngược lại .

      - Mỗi chu kì xoắn cao 34Å gồm 10 cặp nuclêôtit

      - Đường kính vòng xoắn là 20Å.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close