Giới thiệu tác giả, tác phẩm, tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, xác định bó cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật giúp các em ôn tập hệ thống Văn 12

bullet Tác giả - Tác phẩm tập 1

bullet Tác giả - Tác phẩm tập 2