Những ngày đầu của nước Việt Nam mới - Võ Nguyên Giáp

Những ngày đầu của nước Việt Nam mới - Võ Nguyên Giáp bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 12

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Tác giả

- Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyên Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

- Ông bắt đầu hoạt động cách mạng từ năm 1925 và là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương.

- Tháng 12/1944, ông được Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

- Tháng 8/1945, ông là Ủy viên Ủy ban Quân sự Bắc kì, là thành viên Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.

- Cách mạng tháng Tám thành công, ông là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa.

- Năm 1948, ông được phong hàm Đại tướng, là Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam.

- Ông từng trực tiếp chỉ huy chiến dịch Biên giới năm 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh 1975.

- Võ Nguyên Giáp là Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (1951 - 1982), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1946 - 1980), Phó thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1978 - 1992).

→ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời ông luôn song hành cũng những chặng đường lịch sử của dân tộc trong thế kỉ XX.

- Với tầm tư tưởng và tầm văn hóa lớn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tái hiện những chặng đường lịch sử của dân tộc trong nhiều tác phẩm hồi kí (do người khác ghi lại): Những năm tháng không thể nào quên (1970); Chiến đấu trong vòng vây (1978); Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử (1944),...

Sơ đồ tư duy - Tác giả Võ Nguyên Giáp

II. Tác phẩm

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác

- Xuất xứ: nằm trương chương XII của tập hồi kí Những năm tháng không thể nào quên (do nhà văn Hữu Mai thể hiện, tên bài do người biên soạn đặt).

- Hoàn cảnh sáng tác:

+ Năm 1970 - những năm tháng gay go của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

+ Tác giả hồi tưởng lại và ghi chép lại những sự kiện lịch sử trọng yếu có tính chất bước ngoặt của Cách mạng Việt Nam từ những ngày đầu trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến những ngày đầu năm 1970.

b. Bố cục (4 đoạn)

- Đoạn 1: (từ đầu đến "ập vào miền Bắc"): hồi tưởng về giờ phút hiểm nghèo của đất nước ngay sau CMT8/1945.

- Đoạn 2: (tiếp đến "thêm trầm trọng"): khó khăn mọi mặt của đất nước sau CMT8/1945.

- Đoạn 3: (tiếp đến "ba trăm bảy mươi lăm ki-lô-gam vàng"): những biện pháp tích cực và quyết tâm vượt khó của toàn Đảng, toàn Dân.

- Đoạn 4: (còn lại): hình ảnh Bác Hồ trong những ngày đầu của nước Việt Nam mới.

2. Tìm hiểu chi tiết

a. Hồi tưởng về giờ phút hiểm nghèo của đất nước sau CMT8/1945

- Để hồi tưởng về những ngày đầu của nước Việt Nam mới, tác giả đã xuất phát từ điểm nhìn hiện tại của năm 1970, khi tương quan thế và lực của ta và địch đã hoàn toàn khác so với 25 năm về trước. Thời điểm năm 1945, nước ta chưa có tên trên bản đồ thế giới, chủ nghĩa đế quốc lộng hành, quân Tưởng ập vào nước ta từ nhiều phía. Còn trong thời điểm hiện tại (1970), các nước trên thế giới đã biết đến và ủng hộ nước ta.

- Cảm nghĩ cụ thể của tác giả:

+ Tự hào khi "Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời… lập tức nhận được sự hân hoan chào đón của cả loài người tiến bộ từ lâu trông chờ".

+ Hoài niệm và xúc động xúc động khi hồi tưởng lại thời kì trước 1945: "đã rất xa", "cái ngày mà người nước ngoài không sao tìm ra nước Việt Nam trên những tấm bản đồ".

b. Nêu rõ những khó khăn, nguy nan của nước Việt Nam mới

- Về chính trị: nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa ra đời đã phải đương đầu với khó khăn chồng chất, "nằm giữa bốn bề hùm sói, phải tự dốc sức mình đấu tranh dũng cảm, mưu trí, phải tìm mọi cách để sống còn". Mọi hoạt động của Đảng phải rút vào bí mật, "tránh kích thích kẻ thù của dân tộc và của giai cấp". Chính quyền đã thành lập nhiều ngày nhưng chưa được nước nào công nhận.

- Về kinh tế tài chính: ruộng đất bỏ hoang, bão lụt và hạn hán hoành hành; một số nhà máy Nhật trao trả chưa hoạt động được; buôn bán với nước ngoài ngưng trệ, hàng hóa khan hiếm; tài chính trống rỗng chỉ có một triệu tiền cũ rách, lại bị đồng Quan kim nhiễu loạn.

- Xã hội: đời sống nhân dân rất thấp, thất nghiệp, đói kém, dịch bệnh lan tràn nhiều nơi.

c. Những quyết sách đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chính phủ để đưa đất nước vượt qua gian khó

- Củng cố và giữ vững chính quyền cách mạng, giải tán chính quyền cũ (chính quyền của thực dân phong kiến), xây dựng bộ máy chính quyền mới, từ chính quyền cơ sở là Hội đồng nhân dân, uỷ ban chấp hành đến Trung ương là quốc dân đại hội, toàn dân đóng góp ý kiến cho dự án chống Pháp.

- Thi hành một số chính sách mới: địa chủ phải giảm tô 25%, xóa nợ cho nông dân, toàn dân tăng cường học chữ quốc ngữ, học tập thi cử đều miễn phí, động viên tinh thần đóng góp trong nhân dân, lập quỹ độc lập, kêu gọi đồng bào hưởng ứng “tuần lễ vàng". Nội lực của nước Việt Nam mới được nâng lên nhanh chóng.

d. Hình tượng Bác Hồ vì tấm lòng vì dân vì nước và những quyết sách sáng suốt của Bác, bản lĩnh đưa cả dân tộc vượt qua gian khó

- Tình yêu nước cao cả và nhân cách đẹp đẽ ở Người: "Ở Người, mọi vấn đề mọi chuyện của Đảng, của nước, của dân đều trở thành những rung động sâu xa trong tình cảm".

- Bác luôn coi chính quyền cách mạng là chính quyền của nhân dân, vì nhân dân.

- Mọi chính sách của Bác đều vì hạnh phúc của nhân dân: đưa ra ba mục tiêu "diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm". Lý tưởng và tấm lòng của Bác là "hạnh phúc cho dân, đó là mục đích của việc giành lấy chính quyền và giữ vững, bảo vệ chính quyền ấy".

- Bác đưa ra hai nhiệm vụ sáng suốt: "xây" và "chống"tiến hành song song trong buổi đầu củng cố chính quyền và thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của cán bộ chính quyền.

e. Giá trị nội dung

- Đoạn trích ghi lại những sự kiện lịch sử quan trọng của nước Việt Nam ở vào một thời điểm trọng đại, một giai đoạn đầy khó khăn và vinh quang của đất nước.

f. Giá trị nghệ thuật

- Hồi kí mang đậm dấu ấn cá nhân đặc biệt của đại tướng Võ Nguyên Giáp (đặc biệt bởi yếu tố cá nhân của đại tướng hòa nhập với cái chung của Đảng, của nhân dân đất nước).

- Cách trần thuật và nêu cảm nghĩ xuất phát từ vị trí và điểm nhìn của đại tướng, người đại diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng, đại diện cho nhân dân, dân tộc nên mang tầm khái quát lớn lao, mang tính chất toàn cảnh.

 HocTot.Nam.Name.Vn

 • Tác giả Võ Nguyên Giáp

  Tìm hiểu tác giả Võ Nguyên Giáp gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.

 • Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường

  Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 12

 • Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường

  Tìm hiểu tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.

 • Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân

  Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 12

 • Tác giả Nguyễn Tuân

  Tìm hiểu tác giả Nguyễn Tuân gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close