Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3 - chi tiết (lớp 8)

Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3 - chi tiết giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

- Chú ý lời nhận xét của thầy cô về bài làm văn của mình. Tham khảo bài văn của các bạn để tự rút kinh nghiệm.

1. 

- Xem bài của mình có đủ bố cục 3 phần hay không.

- Các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài có phân biệt rõ ràng và tách rời nhau không.

2. 

- Xem lại phần Mở bài có nêu được định nghĩa chung, xác đáng về đồ dùng được thuyết minh hay không.

3. 

- Đọc kĩ Thân bài xem có nêu chính xác các đặc điểm cấu tạo, nguyên lí hoạt động của đồ dùng không.

- Đồ dùng ấy có ích cho con người ở những điểm nào.

4.

- Kết bài có nêu được cách bảo quản đồ dùng hay không.

5.

- Xem lại bài thuyết minh của em có vận dụng được những phương pháp thuyết minh hay không.

6. 

- Các câu văn trong bài viết có chính xác, sinh động, hấp dẫn không?

7. 

- Đọc lại bài văn của em và sửa các lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ và rút kinh nghiệm cho những bài văn sau này.

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close