Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) ngắn gọn nhất

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) ngắn gọn nhất trang 144 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Các phép biến đổi câu đã học:

(trang 144 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Các phép tu từ cú pháp đã học:

(trang 144 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Nam.Name.Vn


Xem thêm tại đây: Bài 32
list
close