SGK Toán 6 tập 2 - PDF Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức

Tải về

Xem online sách giáo khoa Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Xem online sách giáo khoa Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức

 

Mục lục

Chương 6. Phân số

Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bài 24. So sánh phân số. Hỗn số dương

Luyện tập chung trang 13

Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số

Bài 27. Hai bài toán về phân số

Luyện tập chung trang 25

Bài tập cuối chương 6

Chương 7. Số thập phân

Bài 28. Số thập phân

Bài 29. Tính toán với số thập phân

Bài 30. Làm tròn và ước lượng

Bài 31. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Luyện tập chung trang 41

Bài tập cuối chương 7

Chương 8. Những hình hình học cơ bản

Bài 32. Điểm và đường thẳng

Bài 33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng

Luyện tập chung trang 57

Bài 36. Góc

Bài 37. Số đo góc

Luyện tập chung trang 65

Bài tập cuối chương 8

Chương 9. Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Bài 38. Dữ liệu và thu thập dữ liệu

Bài 39. Bảng thống kê và biểu đồ tranh

Bài 40. Biểu đồ cột

Bài 41. Biểu đồ cột kép

Luyện tập chung trang 87

Bài 42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

Bài 43. Xác suất thực nghiệm

Luyện tập chung trang 97

Bài tập cuối chương 9

Hoạt động thực hành trải nghiệm

Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình

Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè?

Vẽ hình đơn giản với phần mềm geogebra

Bài tập ôn tập cuối năm

Download file SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close