SGK Toán 6 tập 1 - PDF Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tải về

Xem online sách giáo khoa Toán 6 tập 1 - Kết nối tri thức

Xem online sách giáo khoa Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

 

Mục lục

Chương 1. Tập hợp các số tự nhiên

Bài 1. Tập hợp

Bài 2. Cách ghi số tự nhiên

Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Bài 5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Luyện tập chung trang 20

Bài 6. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Bài 7. Thứ tự thực hiện các phép tính

Luyện tập chung trang 27

Bài tập cuối chương 1

Chương 2. Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 8. Quan hệ chia hết và tính chất

Bài 9. Dấu hiệu chia hết

Bài 10. Số nguyên tố

Luyện tập chung trang 43

Bài 11. Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Luyện tập chung trang 54

Bài tập cuối chương 2

Chương 3. Số nguyên

Bài 13. Tập hợp các số nguyên

Bài 14. Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Bài 16. Phép nhân số nguyên

Bài 17. Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Luyện tập chung trang 75

Bài tập cuối chương 3

Chương 4. Một số hình phẳng trong thực tiễn

Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Bài 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Luyện tập chung trang 95

Bài tập cuối chương 4

Chương 5. Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Bài 21. Hình có trục đối xứng

Bài 22. Hình có tâm đối xứng

Luyện tập chung trang 108

Bài tập cuối chương 5

Hoạt động thực hành trải nghiệm

Tấm thiệp và phòng học của em

Vẽ hình đơn giản với phần mềm geogebra

Sử dụng máy tính cầm tay

Download file SGK Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close