SGK Toán 5 tập 2 - PDF Toán 5 tập 2 Chân trời sáng tạo

Tải về

Xem online sách giáo khoa Toán 5 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Xem online sách giáo khoa Toán 5 tập 2 - Chân trời sáng tạo

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 5: TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 56: Tỉ số phần trăm

Bài 57: Tính tỉ số phần trăm của hai số

Bài 58: Tìm giá trị phần trăm của một số

Bài 59: Em làm được những gì

Bài 60: Sử dụng máy tính cầm tay

Bài 61: Viết các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm

Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 63: Em làm được những gì

CHỦ ĐỀ 6: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG, HÌNH TRỤ

Bài 64: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 65: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài 66: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Bài 67: Hình trụ

Bài 68: Em làm được những gì

Bài 69: Thể tích của một hình

Bài 70: Xăng-ti-mét khối

Bài 71: Đề-xi-mét khối

Bài 72: Mét khối

Bài 73: Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài 74: Thể tích hình lập phương

Bài 75: Em làm được những gì

Bài 76: Thực hành và trải nghiệm

CHỦ ĐỀ 7: SỐ ĐO THỜI GIAN. VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN

Bài 77: Các đơn vị đo thời gian

Bài 78: Cộng số đo thời gian

Bài 79: Trừ số đo thời gian

Bài 80: Nhân số đo thời gian

Bài 81: Chia số đo thời gian

Bài 82: Em làm được những gì

Bài 83: Vận tốc

Bài 84: Quãng đường

Bài 85: Thời gian

Bài 86: Em làm được những gì

CHỦ ĐỀ 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bài 87: Ôn tập số tự nhiên

Bài 88: Ôn tập phân số

Bài 89: Ôn tập số thập phân

Bài 90: Ôn tập phép cộng, phép trừ

Bài 91: Ôn tập phép cộng, phép trừ (tiếp theo)

Bài 92: Ôn tập phép nhân, phép chia

Bài 93: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo)

Bài 94: Ôn tập hình phẳng và hình khối

Bài 95: Ôn tập độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ, tiền Việt Nam

Bài 96: Ôn tập chu vi,diện tích, thể tích

Bài 97: Ôn tập chu vi,diện tích, thể tích (tiếp theo)

Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian

Bài 99: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (tiếp theo)

Bài 100: Ôn tập một số yếu tố xác suất

Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thóng kê

Bài 102: Thực hành và trải nghiệm

DOWNLOAD file SGK Toán 5 tập 2 Chân trời sáng tạo

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close