SGK Toán 5 tập 1 - PDF Toán 5 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tải về

Xem online sách giáo khoa Toán 5 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem online sách giáo khoa Toán 5 tập 1 - Chân trời sáng tạo

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Bài 2: Ôn tập phân số

Bài 3: Ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số

Bài 4: Phân số thập phân

Bài 5: Tỉ số

Bài 6: Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực hiện

Bài 7: Em làm được những gì

Bài 8: Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài 9: Bài toán giải bằng bốn bước tính

Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài 12: Em làm được những gì

Bài 13: Héc-ta

Bài 14: Ki-lô-mét vuông

Bài 15: Tỉ lệ bản đồ

Bài 16: Em làm được những gì

Bài  17: Thực hành và trải nghiệm

CHỦ ĐỀ 2: SỐ THẬP PHÂN

Bài 18: Số thập phân

Bài 19: Hàng cùa số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Bài 20: Số thập phân bằng nhau

Bài 21: So sánh hai số thập phân

Bài 22: Làm tròn số thập phân

Bài 23: Em làm được những gì

Bài 24: Luyện tập chung

Bài 25: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Bài 26: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Bài 27: Em làm được những gì

Bài 28: Cộng hai số thập phân

Bài 29: Trừ hai số thập phân

Bài 30: Em làm được những gì

Bài 31: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Bài 32: Nhân hai số thập phân

Bài 33: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...

Bài 34: Em làm được những gì

Bài 35: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Bài 36. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Bài 37: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...

Bài 38: Em làm được những gì

Bài 39: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Bài 40: Chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài 41: Em làm được những gì

Bài 42: Thực hành và trải nghiệm

CHỦ ĐỀ 3: HÌNH TAM GIÁC, HÌNH THANG, HÌNH TRÒN

Bài 43: Hình tam giác

Bài 44: Diện tích hình tam giác

Bài 45: Hình thang

Bài 46: Diện tích hình thang

Bài 47: Đường tròn, hình tròn

Bài 48: Chu vi hình tròn

Bài 49: Diện tích hình tròn

Bài 50: Em làm được những gì

Bài 51: Thực hành và trải nghiệm

CHỦ ĐỀ 4: ÔN TẬP HỌC KÌ 1

Bài 52: Ôn tập số thập phân

Bài 53: Ôn tập các phép tính với số thập phân

Bài 53: Ôn tập các phép tính với số thập phân

Bài 54: Ôn tập hình học và đo lường

Bài 55: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất

DOWNLOAD file SGK Toán 5 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close