Giải sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Cánh diều ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Nội dung đang cập nhật...

bullet Chủ đề 1. Xây dựng và phát triển nhà trường

bullet Chủ đề 4. Trách nhiệm với gia đình

bullet Chủ đề 5. Xây dựng cộng đồng văn minh

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 Cánh diều với cuộc sống gồm 10 chủ đề:

Chủ đề 1: Xây dựng và phát triển nhà trường

Chủ đề 2: Quản lí bản thân

Chủ đề 3: Hoàn thiện bản thân

Chủ đề 4: Trách nhiệm với gia đình

Chủ đề 5: Xây dựng cộng đồng văn minh

Chủ đề 6: Bảo vệ môi trường, tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên

Chủ đề 7: Thế giới nghề nghiệp

Chủ đề 8: Lựa chọn nghề nghiệp tương lai

Chủ đề 9: Rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp