Quan sát hình 29.2. Hãy trả lời câu hỏi sau

Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Tơcnơ và bộ NST của người bình thường? Bề ngoài, em có thể nhận biết bệnh nhân Tơcnơ qua những đặc điểm nào?

Đề bài

Quan sát hình 29.2

- Hãy trả lời câu hỏi sau:

+ Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Tơcnơ và bộ NST của người bình thường?

+ Bề ngoài, em có thể nhận biết bệnh nhân Tơcnơ qua những đặc điểm nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Một vài bệnh di truyền ở người

Lời giải chi tiết

Bộ NST người bình thường là 46 chiếc, gồm 23 cặp NST (22 cặp NST thường, 1 cặp NST giới tính), mỗi cặp NST gồm 2 chiếc  

Bộ NST của người bị bệnh Tơcnơ gồm 45 NST, gồm 23 cặp NST (22 cặp NST thường, 1 cặp NST giới tính), NST giới tính chỉ có 1 chiếc X

Có thể nhận biết bệnh nhân Tơcnơ qua các dấu hiệu bề ngoài như: bệnh nhân là nữ, dáng lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close